Ledningsarbejde

Projektering

Det er vores erfaring, at når der arbejdes med forsyningsledninger, er det vigtigt, at planlægningen er i orden, og at der er udarbejdet tidsplaner for alle opgaver, således skydning, boring, gravning mv. bliver udført i den rigtige rækkefølge, til mindst mulig gene for omgivelserne.

Renovering og udskiftning af ledningsnet

Ved renovering og udskiftning af ledningsnet tilstræbes så korte afbrydelser af forsyningen som muligt. Når forholdene tillader det, nedlægges den nye ledning parallelt med den gamle, således at der inden omkobling er vand på begge ledninger.

På denne måde kan vi, når den nye ledning er renset og trykprøvet, koble de enkelte forbrugere til løbende, uden at afbryde vandforsyningen i resten af ledningsnettet.

Denne metode har vist sig at være den mest hensigtsmæssige, både over for forbrugerne, og vandforsyning, men også den mest økonomiske.

Når det nye ledningsnet er etableret, kan S.H.T Vand & Miljø forestå digital indmåling af den nye ledning.

I det tilfælde, at vandforsyningen selv ønsker at indmåle deres ledning, tilbyder vi at afsætte samtlige koblingspunkter med sporings-magnet, så det efter retablering er muligt for en landmåler at afsætte koordinaterne inden for 5 cm.

Rensning og trykprøvning

Som led i vores kvalitetssikring, bliver alle nyanlagte ledningsnet inden ibrugtagning renset og trykprøvet.

Rensningen udføres ved brug af kloret "rensegris". Blandingsforholdet er alt afhængig af dimension og længe på rør. Afslutningsvis udtages prøver til analyse, for at sikre at vandkvaliteten er den samme som resten af ledningsnettet.

Trykprøvning foregår efter aftale med henholdsvis vandforsyning og rør grossist, men som regel benyttes SFS 3115 metode.​

S. H. T. Vand & Miljø ApS

Strandsegårdsvej 1

3310 Ølsted

​CVR: 31887607

Telefon: 47 77 77 53

E-mail: info@sht.as

William Gerner Hansen

Telefon: 40 99 83 50

E-mail: wh@sht.as

Alex Møller

Telefon: 51 27 34 81

E-mail: am@sht.as

​SHT har modtaget

Arbejdstilsynets

grønne smiley

d. 13.02.2014

​​Vi er medlem af Foreningen af Danske Vandværker