Serviceaftale og døgnvagt

fordele ...

 • Årlig fast driftsudgift
 • Intet tillæg for tilkald
 • Lovpligtige drikkevandsanalyser
 • Dokumentation / rapportering af udført service
 • Altid specialuddannet servicepersonale
 • Gratis On-Line overvågning af vigtige driftsparametre
 • Gratis adgang til on-line systemet for vandværkets ledelse via en udleveret tablet/pc
 • Løbende råd og vejledning
 • Digital opmåling og indtegning af ledningsnet
 • (begrænser udgiften til udlevering af ledningsoplysninger)
 • DØGNVAGT året rundt - gælder ogå entrepenørdelen

SHT Vand & Miljø er gået sammen med DonsLab, om at tilbyde en komplet serviceaftale til vandværker i Danmark.

Servicering af vandforsyninger er en af kernekompetencerne i SHT Vand & Miljø, og det er til stor fordel for en række af vores kunder, der omfatter både store og små vandforsyninger.

På flere af de vandforsyninger vi servicerer, har man ikke længere behov for fastansat personale på vandværket, efter man har indgået en serviceaftale med SHT Vand & Miljø. Serviceaftalen kan med stor fordel kombineres ved at tilmelde sig til SHT Vand og Miljø´s gratis ordning med online overvågning.

Online-ordningen har allerede givet stor tilfredshed hos vore kunder. Det skyldes at online-overvågningen har registreret uregelmæssigheder, og man har sørget for at afhjælpe disse, før det udvikler sig til problemer - eksempelvis på øget vandforbrug, hvor brud på ledningsnet bliver opdaget i tide.

Samtidigt er der kommet mere struktur over den daglige drift hos de enkelte forsyninger, herunder nedbringelse af vandspild, optimering af filteranlæg og indrapportering til myndigheder mv.

Der er altid mulighed for individuel tilpasning.

Etablering af nødforsyningsanlæg

​Vi har altid et beredskab med komplette mobile nødforsyningsanlæg, der kan levere fra 0,4 m3 til 400 m3 i døgnet incl. trykforøgeranlæg.

S. H. T. Vand & Miljø ApS

Strandsegårdsvej 1

3310 Ølsted

​CVR: 31887607

Telefon: 47 77 77 53

E-mail: info@sht.as

William Gerner Hansen

Telefon: 40 99 83 50

E-mail: wh@sht.as

Alex Møller

Telefon: 51 27 34 81

E-mail: am@sht.as

​SHT har modtaget

Arbejdstilsynets

grønne smiley

d. 13.02.2014

​​Vi er medlem af Foreningen af Danske Vandværker