Jordfortrængning

I mange situationer er der behov for en nem og effektiv fremføring af El, gas eller vand uden at ledningen nødvendigvis skal graves ind til huset.

Dette kan være i forbindelse nybygning, men specielt i forbindelse med renovering vil det altid være at foretrække at skyde stikledningen ind i stedet for at grave den ind.

Ved at anvende jordfortrængningsmetoden vil retableringen på området blive reduceret væsentligt og eventuelle gener med retablering af belægninger, bevoksninger samt græsplæner blive minimeret.

Dimensionerne på vore raketter går fra 56mm til 125mm.

Når veje skal krydses, kan vi undgå optagning af asfalt og afspærring af vejen, ved at skyde under vejen og trække rør med tilbage.

Ved jordfortrængningsmetoden kan vi ilægge rør i dimensioner fra Ø25 mm til Ø 110 mm.​

En typisk fremføring af eksempelvis EL foregår på følgende måde:

 1. ​Der graves et hul ved forsyningsledningen.
 2. Der graves yderligere et hul på stedet, hvor ledningen skal ende.
 3. Raket ”skydes” fra starthul til sluthul.
 4. Eventuelle sving på føringslinien foretages ved opgravning af et
 5. eller flere mellemhuller og her ændre rakettens retning.
 6. Føringsrør trækkes tilbage med raketten eller ved lige strækninger skubbes føringsrøret igennem hullet.
 7. EL-ledninger kan nu skubbes gennem føringsrøret

Umiddelbare fordele ved metoden:

 • Ingen gener pga. overgravning af eks. vejbane
 • Effektiv metode i forhold til pris/resultat
 • Ingen overskudsjord
 • Ingen eller næsten ingen retableringsarbejder​

S. H. T. Vand & Miljø ApS

Strandsegårdsvej 1

3310 Ølsted

​CVR: 31887607

Telefon: 47 77 77 53

E-mail: info@sht.as

William Gerner Hansen

Telefon: 40 99 83 50

E-mail: wh@sht.as

Alex Møller

Telefon: 51 27 34 81

E-mail: am@sht.as

​SHT har modtaget

Arbejdstilsynets

grønne smiley

d. 13.02.2014

​​Vi er medlem af Foreningen af Danske Vandværker