No-dig løsninger

No-Dig

​SHT Vand og Miljø anvender ofte No-Dig løsninger, når rør og kabler skal lægges i jorden. Den umiddelbare fordel ved at anvende No-Dig løsninger er, at arbejdet udføres med et minimum af gene for omgivelserne.

Vi løser mange opgaver inden for no-dig området, blandt andet:

Underboringer

​Vi tilbyder præcise og effektive løsninger ved brug af forskellige typer af underboringer.

Det sparer tid og giver et minimum af gener for beboere, trafik og miljø, idet rør kan placeres i jorden uden opgravning.

Vi udfører og leverer elektronisk kvalitetssikring, i form af digitale 3D borerapporter, der nøjagtigt viser boringen vertikalt og horisontalt.

Teknikken anvendes til etablering af:

  • ​Vandledninger
  • Kabelrør
  • Drænrør
  • Fjernvarmerør
  • Afværgedræn under forurenede områder

Styret underboring er en videreudvikling af jordfortrængningsmetoden og anvendes ved projekter hvor præcision er alt afgørende. Det er muligt at bore stræk på flere hundrede meter under jorden, og stadig ramme præcist. Dette er uundværligt i dagens Danmark, hvor fortove og veje stort set er fyldt op med rør og kabler.

Ved boring med jordfortrængning kan vi etablere rørlægning fra ø25 mm til ø600 mm.

Jordfortrængning​

I mange situationer er der behov for en nem og effektiv fremføring af El, gas eller vand uden at ledningen nødvendigvis skal graves ind til huset.

Dette kan være i forbindelse med nybygning, men specielt i forbindelse med renovering vil det altid være at foretrække at skyde stikledningen ind i stedet for at grave den ind.

Ved at anvende jordfortrængningsmetoden vil retableringen på området blive reduceret væsentligt, og eventuelle gener med retablering af belægninger, bevoksninger samt græsplæner blive minimeret.

Dimensionerne på vore raketter går fra 56 mm til 125 mm.

Umiddelbare fordele ved metoden:​

  • Ingen gener pga. overgravning af eks. vejbane og flisebelægning
  • Effektiv metode i forhold til pris/resultat​

S. H. T. Vand & Miljø ApS

Strandsegårdsvej 1

3310 Ølsted

​CVR: 31887607

Telefon: 47 77 77 53

E-mail: info@sht.as

William Gerner Hansen

Telefon: 40 99 83 50

E-mail: wh@sht.as

Alex Møller

Telefon: 51 27 34 81

E-mail: am@sht.as

​SHT har modtaget

Arbejdstilsynets

grønne smiley

d. 13.02.2014

​​Vi er medlem af Foreningen af Danske Vandværker