Lækagesporing

Vi hjælper flere vandværker med at begrænse deres vandspild. Det er vores erfaring, at selv ved spild på under 10% er det en god forretning for vandværkerne at få deres ledningsnet afsøgt for lækager.

Da omkostningerne til indkøb af simpelt lækagesporingsudstyr nemt løber op i flere hundrede tusinde kroner, er det ikke alle vandværker der har behov for at investerer i sådant udstyr.

Særligt kan der spares penge på udgifter til entreprenører og vagtordninger, da mange små utætheder kan findes før disse bliver til store bekostelige ledningsbrud.

Hos vandværker, hvor vandspildet har oversteget 10%, vil den strafafgift, som staten har pålagt, kunne finansiere en lækagesøgning.

Foruden udførsel af lækage- og ledningssøgning forhandler S.H.T. Vand & Miljø også lækage- og ledningssøgningsudstyr.

Udstyr

Vi råder over følgende udstyr:

Håndlytter til grov lækagesøgning på alle typer rør

Korrelator til finlokalisering af lækager. Med dette udstyr er det muligt for os, selv ved ledningsstrækninger på flere hundrede meter, at lokalisere lækager med 5 cm. nøjagtighed.

Jordmikrofon til aflytning af både pulsgenerator og lækagestøj på ledningsnet.

Lækagestøjlogger til online overvågning af ledningsnet. Med loggere opdages lækagerne straks de opstår, og en udbedring kan omgående sættes i værk.

Dataene indarbejdes i en vedligeholdelsesplan for området. Samtidig kan vi udpege de lækager der måtte være opstået.

Dataloggerne placeres i system, så man kan overvåge ledningsnettet, og lokalisere de brud der måtte være opstået.

Modtagersystemet monteres i en bil, der kørere og modtager oplysninger fra de loggere der er placeret på ledningsnettet. Én gang om ugen indsamler vi de data, der er oplagret i loggerne.

Den anvendte metode har en tilbagebetalingstid, hvis længde reguleres efter vandspildes størrelse. Jo større vandspild, jo kortere til-bagebetalingstid.

Vi finder lækager, der ikke er kendte.

I sparer både afgifter til staten og unødige, og ofte meget dyre udkald om natten, eller i weekender, til pludselig opståede lednings-brud.​

S. H. T. Vand & Miljø ApS

Strandsegårdsvej 1

3310 Ølsted

​CVR: 31887607

Telefon: 47 77 77 53

E-mail: info@sht.as

William Gerner Hansen

Telefon: 40 99 83 50

E-mail: wh@sht.as

Alex Møller

Telefon: 51 27 34 81

E-mail: am@sht.as

​SHT har modtaget

Arbejdstilsynets

grønne smiley

d. 13.02.2014

​​Vi er medlem af Foreningen af Danske Vandværker